Facebook

Semináře

Přihláška na kurz:

Validace analytické metody a použití programu Excel - 2021

 

Termín: 18.11. 2021

 

Na kurz se přihlásíte vyplněním níže uvedeného formuláře.   


Cena kurzu: 5 000,- Kč včetně DPH.


Kurz je omezen kapacitou učebny (16 míst).

 

Počet volných míst: 4

 

Formulář vyplňte správně (zejména e-mail), na jeho základě Vám bude vystaven daňový doklad (faktura), který Vám bude doručen emailem.

 

Formulář je platný pouze pro jednu osobu, v případě registrace více osob z jedné firmy registrujte každého účastníka samostatně.

 

Odeslání registračního mailu je považováno za závaznou přihlášku, proto si před jeho odesláním důkladně prostudujte smluvní podmínky.

 

Kontaktní údaje

Firemní údaje

Fakturační adresa

Poštovní adresa (liší-li se od fakturační)

Seminář

Poznámka

Copyright © 2021 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.