Facebook

Semináře

Přihláška na kurz:

Validace analytické metody a použití programu Excel - 2023

 

Termín: 05.10. 2023

Tento termín je již zcela naplněn.

 

Na kurz se přihlásíte vyplněním níže uvedeného formuláře.

V případě, že by byl kurz naplněn, můžete se dále registrovat a budete vedeni jako náhradník a v případě vypsání dalšího termínu, budete o tomto informováni a vaše registrace bude platná na daný termín. V případě, že by vám termín nevyhovoval, bude vaše registrace zrušena.   


Cena kurzu: 5 200,- Kč bez DPH.


Kurz je omezen kapacitou učebny (16 míst).

 

Počet volných míst: 0

 

Formulář vyplňte správně (zejména e-mail), na jeho základě Vám bude vystaven daňový doklad (zálohová faktura), který Vám bude doručen emailem. Poplatek zaplaťte až po obdržení zálohové faktury! Platit můžete rovněž na místě hotově nebo platební kartou. Po absolvování kurzu obdržíte e-mailem konečnou fakturu.

 

Formulář je platný pouze pro jednu osobu, v případě registrace více osob z jedné firmy registrujte každého účastníka samostatně.

 

Odeslání registračního emailu je považováno za závaznou přihlášku, proto si před jeho odesláním důkladně prostudujte smluvní podmínky.

 

Kontaktní údaje

Firemní údaje

Fakturační adresa

Poštovní adresa (liší-li se od fakturační)

Seminář

Poznámka

Copyright © 2023 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.