Facebook

Přednášky a postery

Pokud máte zájem prezentovat plakátové sdělení, nebo přednášku na 8. České chromatografické škole – HPLC.cz 2021, je nutné se zaregistrovat pomocí on-line formuláře, kde vyberete typ své aktivní účasti, a poté zaslat abstrakt Vašeho příspěvku v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce v případě přednášky nejpozději 16.08. 2021 a v případě posterů nejpozději 31. 08. 2021 na e-mailovou adresu (do předmětu napište prosím ABSTRAKT_HPLC 2021_PŘÍJMENÍ AUTORA).

Abstrakta

  • Abstrakt přednášek nebo plakátového sdělení se akceptuje pouze elektronicky ve formátu WORD, velikost papíru A4.
  • Abstrakt musí být napsán v anglickém jazyce.
  • Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, adresu příp. e-mail, klíčová slova a samotný abstrakt.
  • Název abstraktu může obsahovat maximálně 20 slov, samotný abstrakt nesmí být delší než 500 slov.
  • V případě použití řeckých písmen, kurzívy a indexů, použijte k tomuto editor, který toto umožňuje.
  • Tabulky a obrázky používejte omezeně, maximální počet tabulek a obrázků je vždy jedna.
  • Abstrakt může být vrácen k přepracování.
  • Vzor abstraktu naleznete zde. 

 

I během letošního ročníku budete moci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení, která budou vystavena po celou dobu konference.

Na závěr konference bude vyhodnoceno nejlepší plakátové sdělení a také nejlepší přednáška. Hodnocení plakátových sdělení provede komise složená z odborníků v oblasti separačních metod. Nejlepší přednáška bude vybrána na základě hlasování všech účastníků konference. Vítězové budou odměněni drobnými cenami.

Pro vystavení plakátových sdělení budou k dispozici tabule pro vyvěšení i materiál na připevnění. Maximální velikost plakátového sdělení je 90 x 120 cm (šířka x výška).

 

Přednášky z konference si můžete stáhnout zde.

 

Posterová sdělení z konference si můžete stáhnout zde.

 

 

Copyright © 2021 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.