Facebook

HPLC 2021

Vážení kolegové, přátelé, přednášející a sponzoři

 

Vědecká konference "Česká chromatografická škola - HPLC" patří mezi pravidelná setkání odborníků pracujících v oblasti analytické chemie se zaměřením na separační metody, zejména HPLC/UHPLC, SFC a kapilární elektroforézu.

 

8. ročník odborné konference "Česká chromatografická škola - HPLC 2021" pořádá zapsaný spolek Česká chromatografická škola a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Katedra analytické chemie ve spolupráci s projektem STARSS (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EFRR).

 

 

Termín konference: 16.-19.5. 2021

Místo konference: Vinařství u Kapličky

 

 

Konference je organizována jako setkání techniků, pracovníků v laboratořích, studentů, vědců a zástupců firem. Konference je zaměřena zejména na praktické aplikace a je vhodná jak pro pracovníky QC laboratoří, tak pro studenty a učitele vysokých škol.

 

Hlavním cílem konference je dlouhodobé technické a odborné vzdělávání pracovníků v oboru a dále si klade za cíl vytvořit prostor pro spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

 

 Oficiální jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina.

  

Na konferenci je nutné se registrovat předem.

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

 

 

 

Partner konference:

Starrs

Generální sponzor konference:

 

 

 

 

 

 

Sponzoři konference:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.