Facebook

Zapsaný spolek Česká chromatografická škola

Zapsaný spolek Česká chromatografická škola je dobrovolným sdružením občanů, v němž se sdružují příznivci a uživatelé analytické chemie. Bylo založeno ke dni 03.11. 2008 v Praze jako občasnké sdružení (o.s.).

O.S. bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/73 970/08-R.

V roce 2014 přešlo dle občasnkého zákoníka na "zapsaný spolek"

Sídlo sdružení: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

IČO: 26574837
DIČ: -

Bankovní spojení: 5435553002/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

IBAN:            CZ34 5500 0000 0054 3555 3002

BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP

Cíle sdružení:

 

  • propagace, šíření a podpora analytické chemie formou celoživotního vzdělávání, což je hlavním cílem spolku
  • vytvářet široké možnosti zapojení zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména pak mládeže, do oblastí činností spolku
  • propagace a popularizace moderních analytických metod pro nejširší odbornou veřejnost, s důrazem na mládež
  • hledání nových aplikačních možností analytické chemie
  • vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro plánovanou činnost 
  • vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů
  • vedení svých členů a ostatních účastníků ve sdružení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel
  • hájení zájmů členů spolku uvnitř i navenek
  • spolupráce s místními orgány, se státními organizacemi /např. ministerstva, grantové agentury apod./ i jednotlivci
  • napomáhání rozvoji vědy v České republice dalšími formami své činnosti

 

 

Copyright © 2022 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.